• Adatvédelem

Adatvédelem a feladatunk

Verzió: 2018 április

A Leifheit Aktiengesellschaft (AG), Leifheitstraße 1, 56377 Nassau/Lahn („Leifheit” vagy „mi”) örül, hogy érdeklődik vállalkozásunk és termékeink iránt. Szeretnénk, ha mint felelősök az adatvédelemért, internetoldalaink meglátogatásakor személyes adataik védelmének viszonylatában is biztonságban éreznék magukat. Mi az Önök személyes adatainak a védelmét nagyon komolyan vesszük. Számunkra a német és az európai adatvédelmi előírások figyelembevétele magától értetődő.

A következőkben tájékoztatjuk Önt személyes adatai használatáról weboldalaink felkeresése esetén, valamint a rendelkezésére bocsátjuk az ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI NYILATKOZATI. Személyes adatok

1.
Személyre szabott az összes adat, amelyek személyesen Önre vonatkoznak, pl.: név, cím, e-mail címek, felhasználói viselkedés.

Az EU-Adatvédelem-Alapellátás (DS-GVO) alapján a felelős a Leifheit AG , Leifheitstraße 1, 56377 Nassau, Telefon +49 (0) 2604 - 977 0, Fax +49 (0) 2604 - 977 402. Cégbíróság: Kerületi Bíróság Montabaur, Nyilvántartási szám: HRB 2857. Az elnökség tagjai: Henner Rinsche (CEO), Ivo Huhmann (CFO), Igor Iraeta Munduate (COO). E-Mail: info@leifheit.com.

Adatvédelmi megbízottunk Petra Haupt asszony elérhetősége: Datenschutz@leifheit.com ill. postacímünk „Adatvédelmi megbízott” kiegészítéssel.

2.
Ha weboldalunkat csupán informálódásra (tehát, ha nem regisztrál, vagy nem közöl velünk más módon információt) használja, a következők vannak érvényben: Mi csak azokat az adatokat gyűjtjük be, melyeket a böngészője továbbít a számunkra. Ha weboldalunkat szeretné megtekinteni, a DS-GVO 6 cikk. 1 bek. lit. f) jogalapján a következő adatokat, melyek számunkra technikailag fontosak annak érdekében, hogy weboldalunkat az Ön számára láthatóvá tegyük és biztosítsuk stabilitását és biztonságát biztosíthassuk.

- Az érdeklődés ideje és dátuma
- IP-cím
- Böngésző
- Weboldal, ahonnan a felkérés jön
- Hozzáférés státusza HTTP-Statuscode
- Időzóna eltérés a Greenwich Mean Time (GMT)-hoz képest
- A felkérés tartalma (konkrét oldal)
- A mindenkor átvitt adatmennyiség
- Operációs rendszer és a felülete
- A böngésző nyelve és verziója.


3.
További feldolgozási folyamatok:

Weboldalunk tisztán informálódáshoz való felhasználása mellett különböző szolgáltatást kínálunk fel, melyeket Ön, érdeklődés esetén felhasználhat. Ennek érdekében rendszerint további személyes adatok megadása szükséges, amit mi a mindenkori szolgáltatás nyújtásához használunk és melyekre a fent nevezett adatfeldolgozási alapszabályok érvényesek: Bizonyos esetekben szükségünk van nevére és címére, hogy a kívánt szolgáltatást nyújtani tudjuk. Így az Ön velünk történő, e-mail vagy kapcsolatkérdőív által történt kapcsolatfelvételkor az Ön által közölt adatokat (e-mail: e-mail címe, adott esetben neve és telefonszáma; Kapcsolatkérdőív: Megszólítás, utónév, családi név, út, házszám, irányítószám, helység, ország, e-mail cím, adott esetben szabadon választható cég és telefonszám) tárolni fogjuk, hogy kérdéseire válaszolni tudjunk. Az ebben az összefüggésben felmerülő adatokat töröljük, ha már a tárolás nem szükséges, vagy korlátozzuk a feldolgozást, ha törvény által megkövetelt tárolási kötelezettség állna fenn.

Ugyanez érvényes pl.: információs anyag és megrendelt áru megküldésére, ill. egyéni kérdések megválaszolására. Ahol szükséges erről megfelelően kioktatjuk Önt.

Abban az esetben, ha szolgáltatást vesz igénybe, rendszerint csak olyan adatot gyűjtünk be, amelyre a szolgáltatás végrehajtásához szükség van. Ha mi Önt részletes adatok megadására kérjük, akkor ezek önkéntes információk. Személyes adatok feldolgozása kizárólag az igényelt szolgáltatás végrehajtásához és az igazolt üzleti érdek védelmében történik.

4.
Webshopunk használata (ideértve alkatrészekkel kapcsolatos kérdések):

Ha Ön webshopunkban óhajt megrendelni, a szerződés megkötéséhez szükséges, hogy Ön személyes adatokat adjon meg, amelyek az Ön megrendelésének a végrehajtásához szükségesek. A szerződés végrehajtásához szükséges kötelező adatok (megnevezés, utónév, családi név, út, házszám, irányítószám, helyiség, ország, e-mail cím) külön meg vannak jelölve, a további adatok önkéntesek (telefonszám). Az Ön által megadott adatokat a megrendelése végrehajtásához dolgozzuk fel. Ehhez fizetéskötelezett ajánlatok esetén fizetéssel kapcsolatos adatait továbbíthatjuk házibankunk felé. Jogalap: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO.

Azonkívül, feldolgozhatjuk az Ön által megadott adatokat arra is, hogy készletünk további érdekes termékeiről tájékoztassuk, ill. hogy Önnek technikai információkat tartalmazó e-maileket küldjünk.

Kereskedelmi és adóügyi rendelkezések alapján kötelezve vagyunk az Ön cím, fizetési és megrendelési adatait tíz évig tárolni. Minden esetre, két év után korlátozzuk a feldolgozást, ez azt jelenti, hogy adatait csak a törvény által előírt kötelezettségekhez használjuk fel.

Illetéktelen harmadik személy személyes adataihoz, különösen a pénzügyi adatokhoz történő hozzáférésének a meggátolása érdekében a megrendelés folyamata TLS-technika által kódolásra kerül.

5.
Adatainak feldolgozásához részben külső szolgáltatókat veszünk igénybe. Ezeket mi gondosan választjuk ki és bízzuk meg, utasításainkhoz kötődnek és rendszeresen ellenőrizzük őket.

Továbbá személyes adatait akkor adhatjuk tovább harmadik személynek, ha partnerekkel közösen kínálunk akción való részvételt, nyereményjátékot, szerződéskötést vagy hasonló szolgáltatást és Ön ezeken részt vesz. Személyes adatait ezen kívül csak akkor adjuk át harmadik személynek vagy egyéb módon továbbítjuk, ha erre a szerződés végrehajtásához szükség van - különösen megrendelés adatainak továbbadása a szállítónak - vagy ha ebbe Ön megelőzően beleegyezett. Önnek jogában áll egy beleegyezést bármikor, a jövőre vonatkozóan visszavonni.

Nem fogjuk személyes adatait sem harmadik személynek továbbítani, sem más irányúan értékesíteni.

Ehhez további információ áll rendelkezésre a személyes adatai megadásánál, lejjebb, ill. az ajánlat leírásánál.

Abban az esetben, ha parterünk vagy szolgáltatónk székhelye egy az Európai Gazdaság Közösségen (EGK) kívüli államban található, tájékoztatjuk erről az ajánlat leírásában.

II. A személyes adatok rendeltetése, törlés

Ha meg óhajtja weboldalunkat tekinteni, az említett körülmények mellett begyűjtjük a fent nevezett adatokat, amelyek számunkra technikailag szükségesek, hogy weboldalunkat az Ön számára láthatóvá tegyük és biztosítsuk stabilitását és biztonságát. Amennyiben Ön velünk személyes adatokat közölt, ezeket mi csupán kérdései megválaszolására, megbízásai feldolgozására (ideértve a weboldalunkon kínált hírlevél felajánlását) és technikai adminisztrációra használjuk. Jogalap: Art. 6 Abs. 1 lit. a), b), c) és f) DS-GVO.

Tárolt személyes adatait akkor töröljük, ha tároláshoz történt beleegyezését visszavonja, ha tárolás által követett cél eléréséhez rájuk már nincs szükség vagy ezek tárolása egyéb törvényes okból nem engedélyezett.

Személyes adatok begyűjtése, ill. továbbítása tájékoztatási joggal rendelkező állami intézménynek és hivatalnak csak az idevonatkozó törvények alapján engedélyezett, ill. ha minket erre bírósági döntés kötelez. Munkatársainkat és az általunk megbízott szolgáltató vállalkozásokat titoktartásra és az adatvédelmi törvény betartására kötelezzük.

III. Sütik (Cookies)

Az I szám alatt megnevezett adatok mellett weboldalunk Ön által történő felhasználásakor számítógépén sütik lesznek tárolva. A sütik szövegfájlok, amelyek az Ön által használt böngészőhöz vannak hozzárendelve és a merevlemezén vannak tárolva, és amelyek által a helyre, amely a sütit elhelyezi (ezek jelen esetben mi vagyunk), bizonyos információk befolynak. A sütik arra valók, hogy az internet ajánlatokat összességében felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá lehessen tenni.

Természetesen weboldalunkat sütik nélkül is megtekintheti. Ha nem szeretné, hogy számítógépét újra felismerjük, meg tudja gátolni sütik tárolását a merevlemezén, amennyiben böngészője beállításánál a „sütik letiltása” opciót választja. Hogy ez az Ön esetében hogyan működik, böngészője készítőjének utasításai között megtalálja. Ha nem fogadja el a sütiket, ez ajánlataink funkcióinak korlátozásához vezethet.

A sütik használatához:

a) Ez a Weboldal a következő fajta sütiket használja, amelyek mértékét és funkcionalitását a következőkben világítjuk meg: — Tranziens sütik (ld. b)
— Perzisztens sütik (ld. c).

b) A tranziens sütik automatikusan törlődnek, ha a böngészőt bezárják. Ezek közé főleg a Session-sütik. tartoznak Ezek egy úgynevezett Session-ID-t tárolnak, ami által a közös Sessionhoz a böngészője által küldött különböző kéréseket hozzá lehet rendelni. Ez által számítógépét újra fel lehet ismerni, ha ismét ellátogat oldalunkra. A session-sütik törlődnek, ha kilép, vagy pedig bezárja a böngészőt.

c) A perzisztens sütiket egy megadott időtartam, ami sütinkét változó lehet, után automatikusan törlik. A sütiket böngészője biztonsági beállításánál bármikor törölheti.

e) A Flash-sütiket nem a böngészője regisztrálja, hanem a Flash-Plug-Inje. Továbbá HTML5 tárolóobjektumokat használunk, amelyek végkészülékén lesznek tárolva. Ezek az objektumok tárolják a szükséges adatokat a felhasznált böngészőtől függetlenül, és nem rendelkeznek automatikus lejárati dátummal. Ha nem kívánja a Flash-sütik feldolgozását, egy megfelelő Add-Ont kell installálnia, ill. „Better Privacy”-t Mozilla Firefox esetén, AdobeFlash-Killer-Cookie-t Google Chrome esetén. HTML5 tároló objektumok használatát meggátolhatja, ha böngészőjét privát módban használja. Ezen kívül javasoljuk, hogy böngészője sütijeit rendszeresen kézi módban törölje.

IV. Google Analytics

(1) Ez az internetoldal a Google Analytics-t használja, a Google Inc. („Google”) webanalízis szolgáltatását. Google Analytics ún. „cookies” sütiket, szövegfájlokat használ, amiket a számítógépén tárolnak és a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé. A sütik által létrehozott információk a weboldal használatáról, szabály szerint a Google szerverére az USA-ban kerülnek feltöltésre és tárolásra. Az IP névtelenítés aktiválása esetén ez a weboldal az Ön Google IP-címét az EU tagállamai esetén, ill. a megállapodás más szerződött államaival kapcsolatban előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetekben lesz a teljes IP-cím a Google USA szerverének továbbítva és ott kerül lerövidítésre. Ezen weboldal üzemeltetője megbízásából Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje az Ön ezen oldal felhasználását, hogy jelenéseket állítson össze az oldal aktivitásáról és hogy további, a weboldal és az internet használatával, a weboldal üzemeltetőjéhez kapcsolódó szolgáltatást nyújtson.

(2) A Google Analytics által az Ön gépén elhelyezett IP-címet nem fűzik össze a Google egyéb adataival.

(3) A sütik számítógépén való tárolását a böngészője szoftverében tudja meggátolni, de felhívjuk a figyelmét arra, hogy ilyen esetben nem tudja a weboldal összes funkcióját teljes mértékűen felhasználni. Ezen túlmenően a sütik által begyűjtött, a weboldal használatára vonatkozó adatok (ideértve IP-cím) továbbítását Google felé, ill. Google által történő feldolgozását meggátolhatja, ha az alábbi címről letölthető Browser-Plug-In-t installálja: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Ez a Weboldal Google Analytics-et a „_anonymizelP()“ kiterjesztéssel használja. Ezáltal az IP-címek lerövidítve lesznek feldolgozva, így ez által a személyhez kötés nem lehetséges. Abban az esetben, ha az Önről begyűjtött adatokhoz egy személyhez köthetőség kerül, ez tehát rögtön ki lesz zárva és a személyes adatok ezáltal rögtön törlésre kerülnek.

(5) Azért használjuk a Google Analytics-et, hogy weboldalunk használatát elemezzük és rendszeresen javítsunk azon. Az így nyert statisztikán keresztül javíthatunk ajánlatainkon és az Ön számára, mit felhasználó, érdekesebbé tudjuk őket tenni. Arra a kivételes esetre, ha személyes adat lesz az USA-ba továbbítva, a Google aláveti magát az EU-US Privacy Shield hatályának, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework A Google Analytics használatának jogalapja: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO.

(6) Harmadik fél információja: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Felhasználói feltételek: www.google.com/analytics/terms/de.html, Áttekintés az adatvédelemhez: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, valamint adatvédelmi nyilatkozat: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

V. Google Adwords Conversion használata

(1) Felhasználjuk a Google Adwords ajánlatát, hogy reklámeszközök segítségével, (úgynevezett Google Adwords) külső weboldalakon, attraktív ajánlatainkra felhívjuk a figyelmet. A reklámkampányok adatainak viszonyában ki tudjuk deríteni, hogy az egyes reklámintézkedések mennyire voltak sikeresek. Ez által azt az érdeket követjük, hogy reklámot nyújtsunk az Ön számára, amelyet Ön érdekesnek talál, weboldalunkat még érdekesebbé tegyük az Ön számára és a reklámköltségeket megfelelő szinten tarthassuk.

(2) Ezeket a reklámeszközöket Google az úgynevezett „Ad Server”-én keresztül nyújtja. Ehhez Ad Server sütiket használunk, amelyeken keresztül bizonyos sikermérő paramétert, mint hirdetések beszúrása vagy a felhasználók kattintása, mérni lehet. Ha Ön a Google-hirdetés útján jut el weboldalunkra, számítógépe a Google Adwords egy sütijét fogja tárolni. Ezek a sütik rendszerint 30 nap után elveszítik érvényességüket, és nem arra szolgálnak, hogy az Ön személyét azonosítani lehessen. Ehhez a sütihez rendszerint az Unique Cookie-ID elemzés értékei, Ad Impressions pro elhelyezések száma (Frequency), utolsó Impression (a Post-View-Conversions számára releváns), valamint Opt-out Informationen (jelölések arról, hogy a felhasználó nem kíván a továbbiakban kapcsolatot tartani.) lesznek tárolva.

(3) Ezek a sütik lehetővé teszik Google számára az Ön böngészőjének ismételt felismerését. Amennyiben egy felhasználó felkeresi egy bizonyos, Adword ügyfél oldalát, és a gépén a tárolt süti még nem járt le, Google és az ügyfél felismerheti, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és így erre az oldalra lett tovább küldve. Minden Adwords ügyfél más sütit kap. Így a sütiket nem lehet Adwords ügyfelek weboldalain keresztül követni. A megnevezett reklámtevékenység folyamán mi nem gyűjtünk és dolgozunk fel személyre szabott adatot. Google a számunkra csupán statisztikai kiértékeléseket nyújt. Ezen kiértékelések alapján ismerjük fel, hogy melyik bevetett reklámeszköz volt különösen hatékony. A reklámeszközök bevetéséből további adatot nem kapunk, különösen pedig ezen információk alapján nem tudjuk a felhasználót azonosítani.

(4) A felhasznált marketing eszköz miatt böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Google szerverével. Nincs befolyásunk az adatok terjedelmére és további felhasználására, amelyeket Google ezen eszköz használata által begyűjt, ezért ennek megfelelően tájékoztatjuk Önt Tudásunk állásáról: Az AdWords Conversion bekapcsolásával Google tájékoztatást kap arról, hogy Ön a mi megfelelő internetoldalunkat felkereste és egy hirdetésünkre rákattintott. Abban az esetben, ha Ön valamelyik szolgáltatására regisztrált, Google a látogatását az Ön számlájához tudja rendelni. Még ha nincs is Google-nél regisztrálva, ill. nem jelentkezett be, fenn áll a lehetősége annak, hogy a megbízó az Ön IP-címét megismeri, és eltárolja.

(5) Ezt a Tracking eljárást többféleképpen meggátolhatja: a) böngésző szoftverének megfelelő beállításával, különösen harmadik sütik elnyomása oda vezet, hogy harmadik megbízótól nem kap hirdetést; b) a Conversion-Tracking sütijeinek deaktiválása által, amennyiben böngészőjét úgy állítja be, hogy az a „www.googleadservices.com” domaint blokkolja, www.google.com/settings/ads, ahol ez a beállítás törlődik, ha a sütijeit törli; c) az érdeklődéshez köthető hirdetések deaktiválása által, amely a „About Ads” önszabályozó kampány része, a www.aboutads.info/choices ahol ez a beállítás törlődik, ha a sütijeit törli; d) tartós deaktiváláson keresztül Firefox, Internetexplorer vagy Google böngészővel a www.google.com/settings/ads/plugin linkkel. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ilyen esetben adott esetben nem tudja ajánlatunk minden funkcióját teljes terjedelemben használni.

(6) Jogalap adatainak feldolgozására: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. Adatvédelemmel kapcsolatos további információt Google-nál talál: www.google.com/intl/de/policies/privacy és services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ az Advertising Initiative (NAI) weboldalt www.networkadvertising.org keresse fel. Google aláveti magát az EU-US Privacy Shield-nek, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VI. DoubleClick by Google

(1) Ez a weboldal ezen kívül a DobleClick by Google Online Marketing eszközt is használja. DobleClick sütiket használ, hogy felhasználó számára lényeges hirdetések bekapcsolása céljából, a kampányteljesítmény jelentéseinek javításáért vagy hogy meggátoljuk, hogy egy felhasználó ugyanazt a hirdetést többször lássa. Egy süti-ID-n keresztül Google regisztrálja, hogy melyik hirdetés melyik böngészőben jelenik meg és így meg tudja akadályozni, hogy ezt többször mutassák. Ezen felül DoubleClick süti-ID segítségével úgy nevezett Conversions (konverzió)-kat regisztrál, amelyeknek kapcsolatuk van a reklámajánlat kérésekhez. Ez akkor történik, ha a felhasználó egy DoubleClick hirdetést és később ugyanezzel a böngészővel felkeresi a reklámozó oldalát és ott valamit vásárol. Google szerint a DoubleClick sütik nem tartalmaznak személyre szabott információt,

(2) A felhasznált marketing eszköz miatt böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Google szerverével. Nincs befolyásunk az adatok terjedelmére és további felhasználására, amelyeket Google ezen eszköz használata által begyűjt, ezért ennek megfelelően tájékoztatjuk Önt Tudásunk állásáról: A DoubleClick bekapcsolása által Google hozzájut az információhoz, hogy Ön a mi internet oldalunk megfelelő részét felkereste vagy pedig egy hirdetésünkre rákattintott. Abban az esetben, ha Ön valamelyik szolgáltatására regisztrált, Google a látogatását az Ön számlájához tudja rendelni. Még ha nincs is Google-nél regisztrálva, ill. nem jelentkezett be, fenn áll a lehetősége annak, hogy a megbízó az Ön IP-címét megismeri, és eltárolja.

(3) Ezt a Tracking eljárást többféleképpen meggátolhatja: a) böngésző szoftverének megfelelő beállításával, különösen harmadik sütik elnyomása oda vezet, hogy harmadik megbízótól nem kap hirdetést; b) a ConversionTracking sütijeinek deaktiválása által, amennyiben böngészőjét úgy állítja be, hogy az a „www.googleadservices.com” domaint blokkolja, www.google.com/settings/ads, ahol ez a beállítás törlődik, ha a sütijeit törli; c) az érdeklődéshez köthető hirdetések deaktiválása által, amely a „About Ads” önszabályozó kampány része, a www.aboutads.info/choices ahol ez a beállítás törlődik, ha a sütijeit törli; d) tartós deaktiváláson keresztül Firefox, Internetexplorer vagy Google böngészővel a www.google.com/settings/ads/plugin linkkel. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ilyen esetben adott esetben nem tudja ajánlatunk minden funkcióját teljes terjedelemben használni.

(4) Jogalap adatai feldolgozásához: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. A DoubleClickkel kapcsolatos további információt Google-nál talál: www.google.com/doubleclick és support.google.com/adsense/answer2839090, valamint az adatvédelemről Google-nél általánosan: www.google.com/intl/de/policies/privacy. Alternativ az Advertising Initiative (NAI) weboldalt www.networkadvertising.org keresse fel. Google aláveti magát az EU-US Privacy Shield-nek , www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VII. Social Plug-Ins

(1) jelenleg a következő Social-Media-Plug-Ins-t használjuk: [Facebook, Google+, Twitter]. Az úgynevezett kétkattintás megoldást használjuk. Ez azt jelenti, ha Ön felkeresi weboldalunkat, először is alapvetően nem küldünk adatokat a Plug-In szolgáltatójának. A Plug-In szolgáltatóját a kereten található jelzésről, kezdő betűiről, Logójáról ismerheti fel. Lehetővé tesszük az Ön számára, hogy a gomb használatán keresztül közvetlenül a Plug-In szolgáltatójával kommunikálhasson. Csak ha a jelzett mezőre kattint és ezt ez által aktiválja, kapja meg a Plug-In szolgáltatója az információt, hogy Ön Online ajánlatunk megfelelő weboldalát felkereste. Ezen kívül az ezen nyilatkozat I.2 szám alatt felsorolt adatok is átvitelre kerülnek. Facebook esetében a mindenkori szolgáltató szerint Németországban a begyűjtés után közvetlenül az IP-címet névtelenítik. A Plug-In aktiválása által tehát az Ön személyre szabott adatait továbbítják a mindenkori Plug-In szolgáltatójának és ott (US amerikai szolgáltató esetén az USÁ-ban) tárolják azokat. Mivel a Plug-In szolgáltató főleg sütik adatgyűjtését végzi, azt javasoljuk Önnek, a szürke keretre történő kattintás előtt a böngészőjének biztonsági beállításán keresztül törölje összes sütijét.

(2) Nincs befolyásunk a begyűjtött adatokkal és az adatfeldolgozással kapcsolatban, az adatgyűjtés mértékét és a feldolgozás okát és a tárolás határidejét nem ismerjük. A begyűjtött adatok Plug-In szolgáltatója általi törlésről nincs információnk.

(3) A Plug-In szolgáltatója az Önről begyűjtött adatokat felhasználóprofilként tárolja, és reklám, piackutatás és/vagy egy weboldal igény szerinti létrehozásához használja. Egy ilyen kiértékelés (be nem jelentkezett felhasználó esetén is) főleg az igényeknek megfelelő reklám mutatása és a szociális háló más felhasználóinak értesítése az Ön aktivitásáról a weboldalunkon céljából történik meg. Önnek megvan a lehetősége, hogy ellent mondjon egy ilyen felhasználói profil létrehozására, aminek az érdekében Önnek a mindenkori Plug-In szolgáltatójánál kell jelentkezni. A Plug-In-en keresztül nyújtjuk Önnek a lehetőséget a szociális hálóval és más felhasználókkal való kölcsönhatásra, és ez által ajánlatunkat jobbá és az Ön számára, mint felhasználó számára érdekesebbé tehessük. Jogalap a Plug-In-ek használatára: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO.

(4) Az adtok továbbítása attól függetlenül megtörténik, hogy Önnek a Plug-In szolgáltatónál van-e számlája, vagy nincs és hogy ott bejelentkezett, vagy sem. Ha Ön a Plug-In szolgáltatónál bejelentkezett, akkor az általunk Önről nálunk begyűjtött adatokat közvetlenül a Plug-In szolgáltatójánál meglévő számlájához rendelik. Ha Ön az aktivált gombot használja és pl.: összekapcsolja az oldalt, akkor a Plug-In szolgáltató ezt az adatot is tárolja a felhasználószámláján és közli ezt nyilvánosan az Ön kapcsolataival. Azt javasoljuk Önnek, hogy a szociális háló használata után jelentkezzen ki, főleg a gomb aktiválása előtt, mivel ez által meg tudja gátolni profilja hozzárendelését a Plug-in szolgáltatójánál.

(5) További információkat az adatgyűjtés céljáról és mértékéről és feldolgozásáról a Plug-In szolgáltatója által ezen szolgáltató következő adatvédelmi nyilatkozatában találhat. Ott szintén további információt találhat ezzel kapcsolatos jogairól és beállítási lehetőségeiről magánélete védelme céljából.

(6) A mindenkori Plug-In szolgáltatók URL-címei az adatvédelmi utalásokkal:

a) [Facebook Inc., 1601 5 California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; további információ adatgyűjtésről: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other valamint www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook alávetette magát az EU-US-Privacy-Shield-nek, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google alávetette magát az EU-US-Privacy-Shield-nek, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter alávetette magát az EU-US-Privacy-Shield-nek, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

VIII. Google Maps

(1) Ezen a Weboldalon a Google Maps ajánlatát használjuk. Ezen keresztül tudunk a weboldalon interaktív térképet közvetlenül megjeleníteni és lehetővé tenni az Ön számára a térképfunkció kényelmes használatát.

(2) A weboldal felkeresése által Google megkapja az információt, hogy Ön felkereste weboldalunk megfelelő aloldalát. Ezen kívül az ezen nyilatkozat I.2 szám alatt felsorolt adatok is átvitelre kerülnek. Ez attól függetlenül történik, hogy Google egy felhasználói fiókot állít rendelkezésre, amelyen keresztül Ön bejelentkezett, vagy pedig nincs fiók. Ha Ön Google-nál bejelentkezett akkor adatait közvetlenül fiókjához rendelik. Ha Ön profilja hozzárendelését Google-nél nem óhajtja, a gomb aktiválása előtt jelentkezzen ki. Google adatait felhasználói profilként tárolja és reklám, piackutatás és/vagy igény szerinti weboldal létrehozásához használja őket. Egy ilyen kiértékelés (be nem jelentkezett felhasználó esetén is) főleg az igényeknek megfelelő reklám mutatása és a szociális háló más felhasználóinak értesítése az Ön aktivitásáról a weboldalunkon céljából történik meg. Önnek megvan a lehetősége, hogy ellent mondjon egy ilyen felhasználói profil létrehozására, aminek az érdekében Önnek a Google-nál kell jelentkezni.

(3) További információkat az adatgyűjtés céljáról és mértékéről és feldolgozásáról a Plug-In szolgáltatója által ezen szolgáltató következő adatvédelmi nyilatkozatában találhat. Ott szintén további információt találhat ezzel kapcsolatos jogairól és beállítási lehetőségeiről magánélete védelme céljából: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google az USA-ban is feldolgozza személyes adatait és Google aláveti magát az EU-US Privacy Shield-nek, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

IX. Hírlevél

(1) Beleegyezésével megrendelheti hírlevelünket, amelyen keresztül informálhatjuk Önt aktuális, érdekes ajánlatainkról.

(2) Hírlevelünkre történő jelentkezéshez az úgynevezett Double-Opt-In eljárást használjuk. Ez azt jelenti, hogy jelentkezése után a megadott e-mail címre egy e-mailt küldünk, amelyben megerősítését kérjük arról, hogy a szállítmányozási szolgáltatás hírlevelét megrendeli. Ha jelentkezését 24 órán belül nem igazolja vissza, információját zároljuk és egy hónap múlva töröljük. Ezen kívül tároljuk jelentkezése és visszaigazolása idejét. Az eljárás lényege, hogy jelentkezését bizonyítsuk és adott esetben a személyes adataival történő visszaélést ki tudjuk deríteni.

(3) A hírlevél megküldéséhez egyedül e-mail címére van kötelezően szükség. [További, külön jelölt adat megadása önkéntes és arra használjuk, hogy Önt személyesen szólíthassuk meg.] Visszaigazolása után e-mail címét a hírlevél küldése érdekében tároljuk. Jogalap: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

(4) A hírlevél küldéséhez történt hozzájárulása bármikor szabadon visszavonható, e-mail által az impresszumnak megadott kapcsolatadatok által, valamint weboldalunk lemondó gombján keresztül. Minden e-mail végén található egy Hyperlink, amellyel a hírlevél kényelmesen lemondható.

(5) Utalunk arra, hogy a hírlevél küldését felhasználói viselkedésénél kiértékeljük. A kiértékelés érdekében ezek az e-mailek úgynevezett Web-Beacons-t ill. Tracking-Pixelt tartalmaznak, amelyek egy pixel képfájlt ábrázolnak, amit a mi weboldalunkon tárolunk. A kiértékelés céljából összekötjük a I 2. szám alatt megnevezett adatokat és a Web-Bacons-okat az Ön e-mail címével és egy egyedi ID-vel. A hírlevél linkjei is tartalmazzák ezt az ID-t. Az adatokat kizárólag névtelenül gyűjtjük, az ID-ket nem kötjük össze személyes adataival, egy közvetlen személlyel történő összekapcsolás kizárt.

Bármikor felléphet ez ellen a Tracking ellen, amennyiben a megjelölt linket, amely minden e-mailben szerepel, követi, vagy egyéb kapcsolaton keresztül informál minket. Az információkat addig tároljuk, amíg Ön hírlevelünket kéri. Lemondás esetén az adatokat tisztán statisztisztikailag, névtelenül tároljuk: Egy ilyen Tracking nem lehetséges, ha e-mail programjában a képek megjelenítését deaktiválja. Ebben az esetben a hírlevél nem jelenik meg teljes mértékben, lehetséges, hogy nem tudja az összes funkciót használni. Ha a képeket kézi kapcsolással kijelzi, a fent nevezett Tracking bekövetkezik.

X. Biztonság

Leifheit műszaki és szervezeti intézkedéseket vet be, hogy az Ön, nálunk tárolt adatait manipuláció, veszteség, megsemmisülés és illetéktelen hozzáférés ellen védje. Biztonsági intézkedéseink a műszaki fejlődésnek megfelelően, folyamatosan javítva lesznek.

XI. Adatvédelmi rendelkezéseink változása

Fenn tartjuk magunknak a jogot, hogy biztonsági és adatvédelmi intézkedésinket megváltoztathassuk, amennyiben ezt a műszaki fejlődés vagy ajánlataink változása megköveteli. Ilyen estben - amennyiben szükséges - adatvédelmi nyilatkozatunkat is kiigazítjuk és erről ezen adatvédelmi nyilatkozat keretén belül informáljuk Önt.

Változások az átdolgozott adatvédelmi nyilatkozat megjelenésével lépnek érvénybe. Kérjük, ennek érdekében figyeljenek adatvédelmi nyilatkozatunk aktuális verziójára. Ezen adatvédelmi nyilatkozat utolsó átdolgozásának dátumát az oldal elején találja.

XII. Linkek

Ha külső linket használ, amit weboldalunkon kínálunk, adatvédelmi nyilatkozatunk nem vonatkozik ez alatt a link alatt található ajánlatra. Ha linket kínálunk, próbálunk gondoskodni arról, hogy azok is megfelelnek a mi adatvédelmi és biztonsági normáinknak. Mások adatvédelmére és biztonsági intézkedéseire viszont nincs befolyásunk. Kérjük, náluk informálódjanak a náluk érvényes adatvédelmi előírásokról.

XIII. Az Ön jogai

Önnek velünk szemben a következőkben pontosan leírt jogokkal rendelkeznek velünk szemben az Önöket érintő személyes adatokkal kapcsolatban:

— Jog tájékoztatásra,
— Jog helyesbítésre és törlésre,
— Jog a feldolgozás korlátozására,
— Jog a feldolgozással szemben ellenkezni,
— Jog adatátruházásra.

Egyenként:

Bármikor követelhetnek tőlünk igazolást arról, hogy az érintett személyre szabott adatok feldolgozásra kerülnek-e; ha ez a helyzet, akkor joguk van tájékoztatásra az Önökkel kapcsolatos személyre szabott adatokról. Ennek érdekében, különösen e-mailen keresztül az adatvédelmi megbízotthoz fordulhatnak a Datenschutz@leifheit.com címen.

Ezen kívül a jogi feltételek megléte esetén panasszal élhetnek az adatfeldolgozás ellen: Ha mi személyre szabott adatainak feldolgozását érdekmérlegeléssel támasztjuk alá, panasszal élhetnek a feldolgozással kapcsolatban. Ez akkor áll fenn, ha a feldolgozásra nincs különösen szükség egy Önnel kötött szerződés megvalósításához, amit általunk a mindenkor a funkció leírásánál megjelenik. Egy ilyen panasz megtételekor kérjük az okok megnevezését, hogy az Ön személyre szabott adatait miért nem az általunk végrehajtott módon dolgozhatjuk fel. Az Ön megalapozott panasza esetén ellenőrizzük a tényállást és vagy megszüntetjük a feldolgozást, ill. megváltoztatjuk azt vagy közöljük Önnel kényszerítő megkülönböztetett okainkat, amelyek alapján a feldolgozást tovább folytatjuk.

Természetesen személyre szabott adatainak reklám és adatelemzés céljaira való felhasználását bármikor megtilthatja. Reklám célú tiltását a következő címen közölheti velünk: Datenschutz@leifheit.com.

Ha engedélyezte adatai feldolgozását, ezt bármikor visszavonhatja. Egy ilyen visszavonás befolyásolja személyre szabott adatai feldolgozásának engedélyezettségét, miután Ön ilyet velünk közölt.

Ezen kívül Ön rendelkezik a helyesbítés, adatfeldolgozás korlátozása vagy törlés jogával az Önről gyűjtött és feldolgozott adatokkal kapcsolatban. A DS-GVO 20. cikke szerinti feltétel teljesülése esetén ezen kívül jogosult az adatok átruházására, tehát az Önt érintő személyre szabott adatok, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre, egy strukturált, szokásos gép által olvasható formában megkaphassa, és ezeket az adatokat egy másik felelősnek, feltételek nélkül általunk átadhassa.

Ha adatvédelemjogi követeléseit érvényesíteni óhajtja, használja az impresszumban található kapcsolatinformációinkat vagy küldjön e-mailt az adatvédelmi megbízottunknak Datenschutz@leifheit.com címen.

XIV. Kérdések, javaslatok, panaszok

Ha további kérdéseik, javaslataik vagy panaszaik lennének adatvédelemmel kapcsolatos megjegyzéseinkkel és személyes adataik feldolgozásával kapcsolatban közvetlenül keressék adatvédelmi megbízottunkat a Datenschutz@leifheit.com címen.

Ezen kívül egy joga van sérelem nélkül egy igazgatásjogi vagy bírósági panasztételre (adatvédelmi) felügyelő hivatalnál, különösen tartózkodása, munkahelye vagy a feltételezett vétség helyének tagállamában, ha véleménye szerint az Önt érintő személyes adatok feldolgozás német vagy európai adatvédelmi jogot sért.

Lezárás